Βιβλιοθήκη Παραθέματα Ασώπιος Κωνσταντίνος
Ασώπιος Κωνσταντίνος
Γέννηση: Γραμμένο Ιωαννίνων 1785
Θάνατος: Aθήνα 1872
Έργα
1.

[Ο Μέγας Αλέξανδρος] Είναι μοναδικός τοις Έλλησι, λόγω τε και έργω σύμβολον ενότητος αυτοίς γενόμενος.

Περί Αλεξάνδρου του Μεγάλου Λόγος, 1857. Κ.Θ. Δημαράς, Νεοελληνικός Διαφωτισμός. Ερμής, 1989. 131.
2.

[Το θέατρον] σκοπόν έχει μόνον των ηθών την διόρθωσιν και την εκπαίδευσιν των λαών· είναι το κοινόν σχολείον των ανθρώπων, το οποίον αναπληρώνει των άλλων σχολείων την έλλειψιν.

[«Λόγος», 1817]. Κ.Θ. Δημαράς, Ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας. Ίκαρος, 1985. 162.