Βιβλιοθήκη Παραθέματα Βυζάντιος Δημήτριος
Βυζάντιος Δημήτριος
(Χατζή-Ασλάνης Δημήτριος)
Γέννηση: Kωνσταντινούπολη 1790
Θάνατος: Πάτρα 1853
Έργα
1.

Τούτοι λογιότατοι, καημένοι, ούλοι φτωχοί είναι.

Βαβυλωνία, Δ΄, γ΄. 1836. Ερμής, 1972. 132.
2.

Αυτά τα οφφίτζια αυτές τζι σκοτούρες έχουνε... και για μικρά πράματα ξεπέφτει τ’ ονόρ τ’ ανθρώπου.

Βαβυλωνία, Δ΄, δ΄. 1836. Ερμής, 1972. 133.
3.

Τι κακό είναι να μη ξέρει κανείς να γράφει μοναχός του!

Βαβυλωνία, Δ΄, ε΄. 1836. Ερμής, 1972. 133.
4.

Διά να είναι ήσυχος κανείς ή πρέπει να κάμει τα θελήματα της γυναικός του, ή αλλέως πρέπει να τραβά κάθε στιγμήν τον διάβολόν του.

Η Γυναικοκρατία, Β΄, στ΄. 1841. 29.