Βιβλιοθήκη Παραθέματα Φαραζουλής Διονύσιος
Φαραζουλής Διονύσιος
Γέννηση: Αίγιο 1882
Θάνατος: Αθήνα 1920
Έργα
1.

Οι άνθρωποι, βλέπετε, ημπορούν όταν σου ομιλούν κατά πρόσωπον, να σε επαινούν και να σε εξυψώνουν και να σου απευθύνουν τους μάλλον περιποιητικούς λόγους. Αλλ’ όταν πρόκειται να ομιλήσουν εν τη απουσία σου, δεν δυσκολεύονται, διαψεύδοντες εαυτούς, να σε παραστήσουν ως τον μεγαλύτερον ελαττωματίαν.

«Οι έπαινοι των ανθρώπων». Η Κοινωνία μας, 1952. Σταύρος Σκοπετέας (επιμ.), Ο Κονδυλάκης και το χρονογράφημα, Α΄. Βασική Βιβλιοθήκη, 33. Εκδοτ. οίκος Ιωάννου Ν. Ζαχαροπούλου, 1956. 264.