Βιβλιοθήκη Παραθέματα Γκίκας Σκαρλάτος
Γκίκας Σκαρλάτος
Γέννηση: Κωνσταντινούπολη 1750
Θάνατος: Κωνσταντινούπολη 1832
Έργα
1.

Ο φθόνος, κάκιστον παθών,
των αλλοτρίων αγαθών
ενδομυχούσα λύπη,
 
προς τους λοιπούς βέλος κωφόν,
την τάλαιναν αυτού τροφόν
καρδίαν κατασήπει.
[...]
Ως τρώγει σίδηρον ιός,
ως τον αυχένα ο κλοιός,
ούτω τα σπλάχνα φθόνος.
 
Διότι φθόνος συνεχής
γίνεται πρίων της ψυχής,
νωθρός, ανθρωποκτόνος!

«Ωδή κατά του φθόνου», 1-6, 13-18. Ηθικά τινά ποιημάτια, 1814. Λ.Ι. Βρανούσης (επιμ.), Οι πρόδρομοι. Βασική Βιβλιοθήκη, 11. Εκδοτ. οίκος Ιωάννου Ν. Ζαχαροπούλου, 1955. 58.