Βιβλιοθήκη Παραθέματα Γουζέλης Δημήτριος
Γουζέλης Δημήτριος
Γέννηση: Zάκυνθος 1774
Θάνατος: Πύργος Hλείας 1843
Έργα
1.

Πιστή φιλία και καλή άνδρας αθανατίζει,
το δε φρονείν τυραννικώς κάκιστα απανθρωπίζει.

Η μεγαλοφιλία Φιντίου και Δάμωνος ή Διονύσιος ο τύραννος των Συρακουσών, μότο. [1835]. Κ.Θ. Δημαράς, Ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας. Ίκαρος, 1985. 319.
2.

Αλλιά σε κείνο το κορμί, ύπνους πολλούς οπόχει.

Ο Χάσης, Α΄, α΄. Γιάννης Σιδέρης (επιμ.), Νεοελληνικό θέατρο (1795-1929). Βασική Βιβλιοθήκη, 40. «Αετός» Α.Ε., 1953. 35.
3.

Ο γεωργός οπού στην πέτρα
σπέρνει, δίχως να θερίζει,
το τι κάνει δεν γνωρίζει,
δε θα δει ποτέ καρπόν.
Να μιλώ κουφών ανθρώπων,
στους τυφλούς να δείχνω πράμα,
και τα τρία αυτά αντάμα
είναι έργα διά τρελόν.

Ο Χάσης, Α΄, α΄. Γιάννης Σιδέρης (επιμ.), Νεοελληνικό θέατρο (1795-1929). Βασική Βιβλιοθήκη, 40. «Αετός» Α.Ε., 1953. 36.
4.

Είναι στον κόσμο βάσανα, πάθη που τυραννίζουν,
μα ούλα, στην αγάπη σου, αυτά δεν θέλει αξίζουν!

Ο Χάσης, Γ΄, β΄. Γιάννης Σιδέρης (επιμ.), Νεοελληνικό θέατρο (1795-1929). Βασική Βιβλιοθήκη, 40. «Αετός» Α.Ε., 1953. 43.
5.

Τους στοχασμούς των νέωνε δεν αγαπούν οι γέροι!

Ο Χάσης, Γ΄, β΄. Γιάννης Σιδέρης (επιμ.), Νεοελληνικό θέατρο (1795-1929). Βασική Βιβλιοθήκη, 40. «Αετός» Α.Ε., 1953. 43.
6.

Μουνιά-μουνιά έχουν ριζικό, μουνιά-μουνιά έχουν μοίρα!

Ο Χάσης, Γ΄, γ΄. Γιάννης Σιδέρης (επιμ.), Νεοελληνικό θέατρο (1795-1929). Βασική Βιβλιοθήκη, 40. «Αετός» Α.Ε., 1953. 46.
7.

Το κρασί που πίνει ο κόσμος
πλια αχ’ τη θάλασσα ας περσεύει
με αυτό ας βασιλεύει
η ειρήνη εις τους πολλούς!
 
Πάντα ας έχει τέτοια χάρη
να ευφραίνει τες καρδίες,
να σκορπά όλες τσ’ οχτρίες
με τα γέλια εις τους λαούς.

Ο Χάσης, Γ΄, ζ΄. Γιάννης Σιδέρης (επιμ.), Νεοελληνικό θέατρο (1795-1929). Βασική Βιβλιοθήκη, 40. «Αετός» Α.Ε., 1953. 53.