Βιβλιοθήκη Παραθέματα Κοντός Πολυζώης
Κοντός Πολυζώης
Γέννηση: Ιωάννινα β´ ήμισυ 18ου αι.
Θάνατος: 19ος αι.
Έργα
1.

Αυτοί, μουσιού, οι θαυμαστοί κήρυκες οι δικοί μας,
χωρίς να μάθουν φυσικήν και άλλας επιστήμας,
με δυο τρία φραντζέζικα έλαβαν θεωρίαν,
κι ακαδημίαν έκαμαν κάθε καφεταρίαν.

Νεκρικοί Διάλογοι, 1793. Κ.Θ. Δημαράς, Νεοελληνικός Διαφωτισμός. Ερμής, 1989. 51.