Βιβλιοθήκη Παραθέματα Κούμας Κωνσταντίνος
Κούμας Κωνσταντίνος
Γέννηση: Λάρισα 1777
Θάνατος: Tεργέστη 1836
Έργα
1.

Η μάθησις έχει εις τον νουν ακριβώς τον αυτόν λόγον, τον οποίον έχει η τροφή εις το σώμα.

Σύνοψις Φυσικής, 1812. Κ.Θ. Δημαράς (επιμ.), Ο Κοραής και η εποχή του. Βασική Βιβλιοθήκη, 9. «Αετός» Α.Ε., 1953. 34.