Βιβλιοθήκη Παραθέματα Κρυστάλλης Κώστας
Κρυστάλλης Κώστας
Γέννηση: Συρράκο Ιωαννίνων 1868
Θάνατος: Άρτα 1894
Έργα
1.

Ήθελα να ’μουν τσέλιγκας, να ’μουν κι ένας σκουτέρης,
να πάω να ζήσω στο μαντρί, στην ερημιά, στα δάσα.

«Ήθελα να ’μουν τσέλιγκας», 1-2. Ο τραγουδιστής του χωριού και της στάνης, 1893. Λίνος Πολίτης, Ποιητική Ανθολογία, ΣΤ΄. Ο Παλαμάς και οι σύγχρονοί του. «Δωδώνη», χ.χ. 43.
2.

Μπεζέρισα να περπατώ στου κάμπου τα λιοβόρια.
Θέλω τ’ αψήλου ν’ ανεβώ· ν’ αράξω θέλω, αϊτέ μου,
μες στην παλιά μου κατοικιά, στην πρώτη τη φωλιά μου,
θέλω ν’ αράξω στα βουνά, θέλω να ζάω μ’ εσένα.
[…]
Παρακαλώ σε, σταυραϊτέ, για χαμηλώσου ολίγο,
και δώσ’ μου τες φτερούγες σου και πάρε με μαζί σου,
πάρε με απάνου στα βουνά, τι θα με φάει ο κάμπος!

«Στο σταυραϊτό», 16-19, 43-45. Ο τραγουδιστής του χωριού και της στάνης, 1893. Λίνος Πολίτης, Ποιητική Ανθολογία, ΣΤ΄. Ο Παλαμάς και οι σύγχρονοί του. «Δωδώνη», χ.χ. 42.
3.

Ανάθεμά σε, ξενιτιά, με τα φαρμάκια πόχεις!

«Τραγούδι της ξενιτιάς», 1. Αγροτικά, 1891. Λίνος Πολίτης, Ποιητική Ανθολογία, ΣΤ΄. Ο Παλαμάς και οι σύγχρονοί του. «Δωδώνη», χ.χ. 38.
4.

Τα ξένα έχουν καημούς πολλούς και καταφρόνια πλήθος!

«Τραγούδι της ξενιτιάς», 12. Αγροτικά, 1891. Λίνος Πολίτης, Ποιητική Ανθολογία, ΣΤ΄. Ο Παλαμάς και οι σύγχρονοί του. «Δωδώνη», χ.χ. 38.