Βιβλιοθήκη Παραθέματα Μιστριώτης Γεώργιος
Μιστριώτης Γεώργιος
Γέννηση: Tρίπολη 1839
Θάνατος: Aθήνα 1916
Έργα
1.

Ναι, η γλώσσα των ημετέρων προγόνων δεν είναι σκοτεινή και ζοφώδης, ως η γερμανική, ουδ’ έχει καμπάς και ελιγμούς, ως ο γοτθικός ρυθμός, αλλ’ είναι ευθύβολος και ούτως ειπείν ευθυκέλευθος, ομοιάζουσα προς την ακτίνα του διφρηλατούντος φοίβου, όστις εν τω στερεώματι του ελληνικού ουρανού ρίπτει τα βέλη αυτού δι’ αιθέρος και ουχί δι’ ατμίδων και νεφελών, αίτινες περισπώσι το πεμπόμενον φως.

[«Περί ελληνικής γλώσσης»]. Μιχ. Περάνθης, Ελληνική πεζογραφία, Γ΄. Εκδόσεις έργων Περάνθη, χ.χ. 271.