Βιβλιοθήκη Παραθέματα Μολφέτας Γεώργιος
Μολφέτας Γεώργιος
Γέννηση: Aργοστόλι 1871
Θάνατος: Aθήνα 1916
Έργα
1.

Τι έπαθα να παντρευτώ!
Τι σκέψις λαθεμένη,
ν’ αφήσω τη λυτή ζωή
για νά ’μπω στη δεμένη!
[...]
Τι έπαθα να παντρευτώ!
Τι λάθος, τι μωρία!
Είν’ η Νεότης έγκλημα
κι ο Γάμος τιμωρία!

«Τι έπαθα!», 1-4, 23-26. Δημ. Μάργαρης (επιμ.), Ανδρέας Λασκαράτος. Σατιρικοί και ευθυμογράφοι. Βασική Βιβλιοθήκη, 23. «Αετός» Α.Ε., 1954. 216.
2.

Βαρέθηκα τους έρωτες, τα νιάτα,
βαρέθηκα να βράζω στην πινιάτα,
τ’ ανθρωπισμού βαρέθηκα τη φάρα,
βαρέθηκα να ζω στην κουταμάρα.
 
Δεν θέλω ανθρωπισμό για ν’ αγαπάω,
να γένω θέλω... ψύλλος... να τσιμπάω,
να τρέχω, να σαρταίρνω, ν’ αγκελώνω,
κι εκεί που μου γουστάρει... να τρυπώνω...
 
να χώνομαι σε στήθια που ’ναι μέλια...
να κάνω μέρα νύχτα... σκουρδουμπέλια,
να πίνω Νιότης αίμα, να φουσκώνω,
κι εκεί, μες στα μερλάκια... ν’ αλαφρώνω.
 
Δεν θέλω να ταφώ που θα πεθάνω,
δεν θέλω άνθ’, ιτιές, κυπαρισσάκια,
παράδεισος για με, που θ’ ανασάνω,
είναι να τσακιστώ... σε δυο νυχάκια!

«Τι θέλω», 1-12, 17-20. Δημ. Μάργαρης (επιμ.), Ανδρέας Λασκαράτος. Σατιρικοί και ευθυμογράφοι. Βασική Βιβλιοθήκη, 23. «Αετός» Α.Ε., 1954. 211.
3.

Πού ’ν’ αυτός που σαν κοκκόρι εγλεντούσε με σαράντα;
Πάντα κόνις, πάντα τέφρα, μια ροπή και ταύτα πάντα!

«Φιλοσοφία του Μαρή που τάφους γύρω του θωρεί», 73-74. Δημ. Μάργαρης (επιμ.), Ανδρέας Λασκαράτος. Σατιρικοί και ευθυμογράφοι. Βασική Βιβλιοθήκη, 23. «Αετός» Α.Ε., 1954. 213.
4.

Ήχος βαρύς και γοερός τας ακοάς μου πλήττει!
Είναι μια χήρα που θρηνεί τον πρώτο μακαρίτη!
    Αφήστε την να κλαίει,
    να δέρνεται, να λέει·
να εκδηλούται της φτωχής ο πόνος της ο κρύφιος
ενόσω δεν ευρίσκεται καινούργιος υποψήφιος.

«Φιλοσοφία του Μαρή που τάφους γύρω του θωρεί», 101-106. Δημ. Μάργαρης (επιμ.), Ανδρέας Λασκαράτος. Σατιρικοί και ευθυμογράφοι. Βασική Βιβλιοθήκη, 23. «Αετός» Α.Ε., 1954. 214.