Βιβλιοθήκη Παραθέματα Τανταλίδης Hλίας
Τανταλίδης Hλίας
Γέννηση: Κωνσταντινούπολη 1818
Θάνατος: Κωνσταντινούπολη 1876
Έργα
1.

Η κεράτσα Κρουσταλένια έχει γνώσι σαν κουκούτσι,
    και μια γλώσσα σαν παπούτσι
κι όταν κάμνει να λαλήση φαναριώτικα καμπόσα,
ω! να διήτε τότε πνεύμα! ω! να διήτε τότε γλώσσα!
    Πάτα, πάτα, πάτα, πάτα,
    χίλια λόγια της τρεχάτα.

«Η κεράτσα», 1-6. Παίγνια ή ποιημάτια διάφορα, 1839. Κ.Θ. Δημαράς (επιμ.), Ποιηταί του ΙΘ΄ αιώνα. Βασική Βιβλιοθήκη, 12. «Αετός» Α.Ε., 1954. 263.
2.

Αν ήσουν, Θάλασσα, κρασί,
Θεέ μου! τι δουλειά χρυσή!
Εις το κρασί επάνω
ταξίδια να κάνω,
να κολυμβώ και να βουτώ,
και να σε πίνω ενταυτώ.
Κι ή να σε πιω να σκάσω
ή πιε με να χορτάσω.

«Θάλασσα», 25-32. Παίγνια ή ποιημάτια διάφορα, 1839. 115-116.
3.

Στην θερμάστραν εμπρός
ένας γάτος χονδρός
πάντ’ απλώνεται·
με τα μάτια κλειστά
αγαπά στα ζεστά
να τεντώνεται.
[...]
Κάτω χθες στην αυλή
χύθηκ’ αίμα πολύ
απ’ το νύχι του·
στα ποντίκια σφαγή.
Τον φθονούν στρατηγοί
για την τύχη του.

«Ο γάτος», 1-6, 19-24. Τα άσματα, 1878. Κ.Θ. Δημαράς (επιμ.), Ποιηταί του ΙΘ΄ αιώνα. Βασική Βιβλιοθήκη, 12. «Αετός» Α.Ε., 1954. 265.