Βιβλιοθήκη Παραθέματα Ζαλοκώστας Γεώργιος
Ζαλοκώστας Γεώργιος
Γέννηση: Συρράκο Ιωαννίνων 1805
Θάνατος: Aθήνα 1858
Έργα
1.

Ήτον νύχτα, εις την στέγη εβογκούσε
ο βοριάς, και ψιλό έπεφτε χιόνι.
Τι μεγάλο κακό εμηνούσε
ο βοριάς που τ’ αρνάκια παγώνει;

«Ο Βοριάς που τ’ αρνάκια παγώνει», 1-4. Τα Άπαντα, 1859. Λίνος Πολίτης, Ποιητική Ανθολογία, Δ΄. Οι Φαναριώτες και η Αθηναϊκή Σχολή. «Δωδώνη», χ.χ. 119.
2.

Από κρότον οργάνων βοΐζει
της Γραβιάς το βουνόν αντικρύ·
λάμπουν όπλα χρυσά, και λερή
φουστανέλλα μαυρίζει.

«Το χάνι της Γραβιάς», Α΄, 1-4. Τα Άπαντα, 1859. Κ.Θ. Δημαράς (επιμ.), Ποιηταί του ΙΘ΄ αιώνα. Βασική Βιβλιοθήκη, 12. «Αετός» Α.Ε., 1954. 197.
3.

Ο θάνατος, εφώνησα,
ας έλθη να μ’ αρπάση·
μόνοι φθαρτόν το πνεύμα των
οι νήπιοι φρονούν.

«Ωδή επιθανάτιος», 109-112. Τα Άπαντα, 1859. Λίνος Πολίτης, Ποιητική Ανθολογία, Δ΄. Οι Φαναριώτες και η Αθηναϊκή Σχολή. «Δωδώνη», χ.χ. 118.