Βιβλιοθήκη Παραθέματα Ζαμπέλιος Ιωάννης
Ζαμπέλιος Ιωάννης
Γέννηση: Λευκάδα 1787
Θάνατος: Kέρκυρα 1856
Έργα
1.

                Να μη γεννάται,
όστις εις δούλους χρόνους, δούλος γεννάται!

Μάρκος Βόσσαρις, Γ΄, α΄. Τραγωδίαι Ιωάννου Ζαμπελίου, Α΄, 1860. 329.