Βιβλιοθήκη Αναγνώσεις Εμπειρίκος Aνδρέας
Εμπειρίκος Aνδρέας
Γέννηση: Βραΐλα 1901
Θάνατος: Aθήνα 1975
Αναγνώσεις
1.
mp3 - 553 KB - 01:13
διαβάζει: Εμπειρίκος Aνδρέας, O Eμπειρίκος διαβάζει Eμπειρίκο, Διόνυσος 1964
2.
mp3 - 1.79 MB - 04:06
διαβάζει: Εμπειρίκος Aνδρέας, O Eμπειρίκος διαβάζει Eμπειρίκο, Διόνυσος 1964
3.
mp3 - 7.3 MB - 07:58
διαβάζει: Εμπειρίκος Aνδρέας, O Eμπειρίκος διαβάζει Eμπειρίκο, Διόνυσος 1964
4.
mp3 - 159.94 KB - 00:25
διαβάζει: Εμπειρίκος Aνδρέας, O Eμπειρίκος διαβάζει Eμπειρίκο, II, Διόνυσος 1979
5.
mp3 - 1.62 MB - 01:46
διαβάζει: Εμπειρίκος Aνδρέας, O Eμπειρίκος διαβάζει Eμπειρίκο, II, Διόνυσος 1979
6.
mp3 - 191.57 KB - 00:25
διαβάζει: Εμπειρίκος Aνδρέας, O Eμπειρίκος διαβάζει Eμπειρίκο, Διόνυσος 1964
7.
mp3 - 686.95 KB - 01:30
διαβάζει: Εμπειρίκος Aνδρέας, O Eμπειρίκος διαβάζει Eμπειρίκο, Διόνυσος 1964
8.
mp3 - 5.21 MB - 05:41
διαβάζει: Εμπειρίκος Aνδρέας, O Eμπειρίκος διαβάζει Eμπειρίκο, Διόνυσος 1964
9.
mp3 - 1.47 MB - 01:36
διαβάζει: Εμπειρίκος Aνδρέας, O Eμπειρίκος διαβάζει Eμπειρίκο, Διόνυσος 1964
10.
mp3 - 382.6 KB - 00:50
διαβάζει: Εμπειρίκος Aνδρέας, O Eμπειρίκος διαβάζει Eμπειρίκο, Διόνυσος 1964
11.
mp3 - 343.59 KB - 00:45
διαβάζει: Εμπειρίκος Aνδρέας, O Eμπειρίκος διαβάζει Eμπειρίκο, Διόνυσος 1964