Βιβλιοθήκη Αναγνώσεις Ιωάννου Γιώργος
Ιωάννου Γιώργος
Γέννηση: Θεσσαλονίκη 1927
Θάνατος: Aθήνα 1985
Αναγνώσεις
1.
mp3 - 3.85 MB - 03:50
διαβάζει: Ιωάννου Γιώργος, Πεζογράφοι αυτοανθολογούμενοι, Εν χορδαίς 1998