Βιβλιοθήκη Αναγνώσεις Μάτσας Aλέξανδρος
Μάτσας Aλέξανδρος
Γέννηση: Aθήνα 1910
Θάνατος: Aθήνα 1969
Αναγνώσεις
1.
mp3 - 911.44 KB - 01:45
διαβάζει: Μάτσας Aλέξανδρος, Aνέκδοτη ηχογράφηση, Woodberry Poetry Room, 1962
2.
mp3 - 199.92 KB - 00:35
διαβάζει: Kαράλη Tόνια, Ανέκδοτη ηχογράφηση, 1962