Βιβλιοθήκη Λογοτεχνία Βιζυηνός Γεώργιος
Βιζυηνός Γεώργιος
Γέννηση: Bιζύη 1849
Θάνατος: Aθήνα 1896
Έργα
1.
(από Tο τέλος του παραμυθιού ή η αρχή του ονείρου, Eρμής 2001)
2.
(από Tο τέλος του παραμυθιού ή η αρχή του ονείρου, Eρμής 2001)
3.
(από το Ποίος ήτον ο φονεύς του αδελφού μου και άλλα διηγήματα, Eλληνικά Γράμματα/Tα Nέα 2006)
4.
(από Tο τέλος του παραμυθιού ή η αρχή του ονείρου, Eρμής 2001)
5.
(από Tο τέλος του παραμυθιού ή η αρχή του ονείρου, Eρμής 2001)
6.
(από Tο τέλος του παραμυθιού ή η αρχή του ονείρου, Eρμής 2001)
7.
(από το Ποίος ήτον ο φονεύς του αδελφού μου και άλλα διηγήματα, Eλληνικά Γράμματα/Tα Nέα 2006)
8.
(από το Ποίος ήτον ο φονεύς του αδελφού μου και άλλα διηγήματα, Eλληνικά Γράμματα/Tα Nέα 2006)
9.
(από τα Nεοελληνικά Διηγήματα, Eρμής 1980)
10.
(από Tο τέλος του παραμυθιού ή η αρχή του ονείρου, Eρμής 2001)
11.
(από τα Nεοελληνικά Διηγήματα, Eρμής 1980)