Α
6.
Β
Γ
11.
Έργα: 1
13.
Δ
16.
Έργα: 1
17.
18.
Ε
Ζ
25.
Έργα: 19
Ι
Κ
31.
Λ
46.
Μ
49.
(Τριανταφύλλου Ιωάννης)
Έργα: 27
50.
54.
57.
Ν
Ο
Π
Ρ
Σ
71.
72.
(Σεφεριάδης Γιώργος)
Έργα: 1
Τ
80.
81.
Φ
85.
(Οικονομόπουλος Ιωάννης)
Έργα: 3
Χ
90.