Θεός δεν είναι λοιπόν.
δεν θα παινέψει όποιος σε δει σαν γυναίκα
πρόκειται για ανάλογη κατάσταση
Edward Burne-Jones, Το κάτοπτρο της Αφροδίτης, Museu Calouste Gulbenkian, Λισαβόνα.
Νιρβάνας Παύλος
Αυτό που ονομάζετε ζωήν δεν είναι παρά ένας αντικατοπτρισμός ζωής. Μόνον οι θεοί είναι αθάνατοι και όταν αποθνήσκουν ακόμη. Διότι οι θεοί δεν γερνούν. Λέγουν ότι η Αφροδίτη και η Άρτεμις απέθαναν. Αλλά ποίος ημπορεί να μας αποδείξη ότι, διά ν’ αποθάνουν, εγήρασαν πρώτα; Είδατε ποτέ καμμίαν εικόνα της Αφροδίτης να [...]