Βιβλιοθήκη Μαρτυρίες Μπουρλάς Μωυσής Μιχαήλ
Μπουρλάς Μωυσής Μιχαήλ
Γέννηση: Κάιρο 1918
Θάνατος: Θεσσαλονίκη 2011
Έργα
1
  1. (από το βιβλίο: Μωυσής Μιχαήλ Μπουρλάς, Έλληνας, Εβραίος και αριστερός, Νησίδες, 2000)
2
  1. (από το βιβλίο: Μωυσής Μιχαήλ Μπουρλάς, Έλληνας, Εβραίος και αριστερός, Νησίδες, 2000)
3
  1. (από το βιβλίο: Μωυσής Μιχαήλ Μπουρλάς, Έλληνας, Εβραίος και αριστερός, Νησίδες, 2000)
4
  1. (από το βιβλίο: Μωυσής Μιχαήλ Μπουρλάς, Έλληνας, Εβραίος και αριστερός, Νησίδες, 2000)