Δήμητρα
Έργα
  1. (από το βιβλίο: Νίκη Μαραγκού (επιμ.), Δεκαοκτώ αφηγήσεις, Το Ροδακιό, 2012)