Μποστ.
(Βοσταντζόγλου Χρύσανθος)
Γέννηση: Kωνσταντινούπολη 1918
Θάνατος: Aθήνα 1995
Έργα
1.
(από τα Πεζά κείμενα 1960-1965, Eρμής 1998)
2.
(από τα Πεζά κείμενα 1960-1965, Eρμής 1998)
3.
(από τα Πεζά κείμενα 1960-1965, Eρμής 1998)
4.
(από τα Πεζά κείμενα 1960-1965, Eρμής 1998)
5.
(από τα Πεζά κείμενα 1960-1965, Eρμής 1998)
6.
(από τα Πεζά κείμενα 1960-1965, Eρμής 1998)