Βιβλιοθήκη Παραθέματα Ανδρούτσος Οδυσσέας
Ανδρούτσος Οδυσσέας
Γέννηση: Iθάκη 1788 ή 1789
Θάνατος: Aθήνα 1825
Έργα
1.

Αλλ’ επειδή άλλο το ιδείν, άλλο τ’ ακούσαι, και ορθοτέρα η όρασις της ακοής, είναι ουσιωδέστατον οι σύμβουλοι να βλέπουν οφθαλμοφανώς τα πράγματα, και ούτω δύνανται απταίστως και ορθά να οδηγώσιν εις τα καλά το έθνος.

Επιστολή προς τον Αδαμάντιο Κοραή, 24 Φεβρουαρίου 1824. Αδαμάντιος Κοραής, Αλληλογραφία, Ε΄. Όμιλος Μελέτης του Ελληνικού Διαφωτισμού, 1983. 1042*, 28-30.
2.

Κοίταξε όμως καλά, ότι κάθε Έλληνας έχει μέσα του δώδεκα λεγεώνας διαβόλων. Και έπαρε τα μέτρα σου, διότι, ως λέγει η παροιμία, ένας διάβολος σκοτώνει τον άλλο.

Επιστολή προς τον Αναστάσιο Λόντο, 14 Ιανουαρίου 1824. Μιχ. Περάνθης, Ελληνική πεζογραφία, Β΄. Εκδόσεις έργων Περάνθη, χ.χ. 580.