Βιβλιοθήκη Παραθέματα Ανώνυμοι [Φαναριώτικων στιχουργημάτων]
Ανώνυμοι [Φαναριώτικων στιχουργημάτων]
Έργα
1.

Αχ! Έρωτα σκληρότατε, και ποια είν’ τα καλά σου;
Μία φθορά μόνον ζωής είν’ τα χαρίσματά σου.
Όποιος μ’ εσένα μπερδευτεί, δεν έχει άλλην χάρη
παρά τον Χάρον να λαλεί γλήγορα να τον πάρει.
[...]
Πολλά είναι καλότυχος εκείνος που μπορέσει
στα δίκτυά σου τ’ άφευκτα τελείως να μην πέσει.

[«Αχ! Έρωτα σκληρότατε»], 1-4, 9-10. Λίνος Πολίτης, Ποιητική Ανθολογία, Δ΄. Οι Φαναριώτες και η Αθηναϊκή Σχολή. «Δωδώνη», χ.χ. 33.
2.

Χρυσό μου καναράκι,
υπομονή λιγάκι,
γιατ’ όποιος υπομένει,
έτσι δεν απομένει.
Το ταίρι του ευρίσκει,
με λύπην πια δεν μνήσκει. 

[«Εις εύμορφο κλουβάκι»], 23-28. Λίνος Πολίτης, Ποιητική Ανθολογία, Δ΄. Οι Φαναριώτες και η Αθηναϊκή Σχολή. «Δωδώνη», χ.χ. 33.
3.

Εις τον τρέχοντα αιώνα
πάσχουν όλοι με αγώνα
να τους λέγουν ευγενείς.
Πλην η λέξις τι σημαίνει
πάντες αγνοούν εν γένει,
δεν το εννοεί κανείς. 
[...]
Τι ξεθυμασμέν’ ιδέα
πρόληψις σαθρά, ματαία,
και μωρία προφανής;
Με το να βαστάς ρολόγι
και μερζάνι κομβολόγι,
άρα είσαι κ’ ευγενής; 

«Εις τον τρέχοντα αιώνα», 1-6, 25-30. Διάφορα ηθικά και αστεία στιχουργήματα εκδοθέντα υπό Ζήση Δαούτη, 1818. Μισμαγιά, Βιβλιοπωλείον της «Εστίας» Ι.Δ. Κολλάρου και Σιας Α.Ε., 1993. 119-120.
4.

Λοιπόν εις τι μας ωφελεί
η ματαιότης η πολλή;
Ο κόσμος είναι σφαίρα,
γυρίζει καθ’ ημέρα.
 
Η ευμορφιά δεν μας πλανά,
γιατί δεν στέκει, μόν’ περνά,
κι η σήμερον ωραία,
αύριον κακογραία. 

[«Κάθε καιρού μεταβολή»], 17-24. Διάφορα ηθικά και αστεία στιχουργήματα εκδοθέντα υπό Ζήση Δαούτη, 1818. Λίνος Πολίτης, Ποιητική Ανθολογία, Δ΄. Οι Φαναριώτες και η Αθηναϊκή Σχολή. «Δωδώνη», χ.χ. 34.
5.

Αφού τόσον υπομένεις
κι απ’ τον τόπον σου δεν βγαίνεις,
μόνον στέργεις και πονείς,
πια καρδιάν δε σ’ ονομάζω,
αλλά βέβαια σε κράζω
πέτραν της υπομονής. 

[«Πώς βαστάς, καρδιά μ’, θαυμάζω»], 43-48. Λίνος Πολίτης, Ποιητική Ανθολογία, Δ΄. Οι Φαναριώτες και η Αθηναϊκή Σχολή. «Δωδώνη», χ.χ. 31.
6.

Τι ασυστόλως
ο κόσμος όλος
έφθασε να ’ναι
ψευτιά και δόλος!

«Τι ασυστόλως ο κόσμος όλος...», 1-4. Διάφορα ηθικά και αστεία στιχουργήματα εκδοθέντα υπό Ζήση Δαούτη, 1818. Λ.Ι. Βρανούσης (επιμ.), Οι πρόδρομοι. Βασική Βιβλιοθήκη, 11. Εκδοτ. οίκος Ιωάννου Ν. Ζαχαροπούλου, 1955. 74.
7.

Σ’ ένα λειμώνα αρετών τέλειον και ωραίον
το δένδρον της Υπομονής είν’ πρώτον κι αναγκαίον.

«Το δένδρον της Υπομονής», 1-2. Διάφορα ηθικά και αστεία στιχουργήματα εκδοθέντα υπό Ζήση Δαούτη, 1818. Λ.Ι. Βρανούσης (επιμ.), Οι πρόδρομοι. Βασική Βιβλιοθήκη, 11. Εκδοτ. οίκος Ιωάννου Ν. Ζαχαροπούλου, 1955. 72.