Βιβλιοθήκη Παραθέματα Ανώνυμος [Ανακαλήματος της Κωνσταντινούπολης]
Ανώνυμος [Ανακαλήματος της Κωνσταντινούπολης]
Έργα
1.

― Καράβιν, πόθεν έρκεσαι και πόθεν κατεβαίνεις;
― Έρκομαι ακ’ τ’ ανάθεμα κι εκ το βαρύν το σκότος,
ακ’ την αστραποχάλαζην, ακ’ την ανεμοζάλην·
απέ την Πόλην έρκομαι την αστραποκαμένην.

[«Ανακάλημα της Κωνσταντινούπολης»], 1-4. Λίνος Πολίτης, Ποιητική Ανθολογία, Β΄. Μετά την Άλωση (15ος και 16ος αιώνας). «Δωδώνη», χ.χ. 15.
2.

Θρήνος, κλαυθμός και οδυρμός και στεναγμός και λύπη,
θλίψις απαραμύθητος έπεσεν τοις Ρωμαίοις.
Εχάσασιν το σπίτιν τους, την Πόλιν την αγία,
το θάρρος και το καύχημα και την απαντοχήν τους. 

[«Ανακάλημα της Κωνσταντινούπολης»], 8-11. Λίνος Πολίτης, Ποιητική Ανθολογία, Β΄. Μετά την Άλωση (15ος και 16ος αιώνας). «Δωδώνη», χ.χ. 15.