Βιβλιοθήκη Παραθέματα Ανώνυμος [Φυλλάδας του Μεγαλέξανδρου]
Ανώνυμος [Φυλλάδας του Μεγαλέξανδρου]
Έργα
1.

Η ζωή ετούτη είναι ως περ το λουλούδι του λειβαδιού, οπού ή το δρεπάνι το κόπτει, ή ο Ήλιος το ξηραίνει και το φθείρει, και εις ολίγον διάστημα χάνεται. Ούτως είναι η ζωή μας, οπού σήμερον είμεσθεν εις τον Κόσμον με πλούτη, με δόξες και τιμές, αύριον δε είμεσθεν από το δρεπάνι του θανάτου θερισμένοι. 
 

«Ηθικόν της ιστορίας». Ιστορία Αλεξάνδρου του Μακεδόνος, 1699. Εκδόσεις Γαλαξία, 1961. 209.