Βιβλιοθήκη Παραθέματα Ανώνυμος [Νέας Ιστορίας Αθέσθη]
Ανώνυμος [Νέας Ιστορίας Αθέσθη]
Έργα
1.

Μ’ απείτις ήλθαν σ’ ηλικιάν, η άκακη φιλιά τους
     εγκαταστήθηκε φωτιά μεγάλη στην καρδιά τους,
κι εφλόγιζε τα μέλη τους και των δυονώνε ίσια
     ο έρωτας, με μιαν φωτιάν μεγάλην και περίσσια,
ώστε οπού εσμίξασι με γάμον νόμιμόν τους
     και μεταλλάξαν εις δροσιάν μεγάλην τον καημόν τους. 

Νέα Ιστορία Αθέσθη Κυθηρέου. 45-50. 1729. Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών ΕΙΕ, 1983. 5-6.
2.

Μα όσον είν’ ο θησαυρός της ευμορφιάς κρυμμένος,
     τόσον ’ναι πλιά βαρύτιμος και πλιά πιθυμισμένος.
Κι οσόν ’ναι της επιθυμιάς η λαύρα μποδισμένη,
     τόσον κεντά περσότερον, κι η φλόγα της πληθαίνει. 

Νέα Ιστορία Αθέσθη Κυθηρέου. 135-138. 1729. Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών ΕΙΕ, 1983. 9.
3.

Λέγει της· Τέκνον, έσφαλες πολλά να αγαπήσεις
     το κτίσμα για τον Κτίσαντα, και να τον παροργίσεις.
Γιατί τον Κτίστην μοναχά τυχαίνει ν’ αγαπούμεν
     εξ όλης της καρδίας μας να τον θεοποιούμεν,
κι όχι ποτέ να χάνομεν για κτίσμα την ζωή μας,
     γιατί είναι παράνομον, και χάνετ’ η ψυχή μας.
Λοιπόν δεν είναι θαυμαστόν εις την διάνοιά μας
     αν είν’ και παιδευόμεθα διά τα κρίματά μας.
Γιατί τα θνητά πράγματα παραπολλά ’γαπούμεν,
περσότερ’ οκ τ’ αθάνατα, που ’πρεπε να ποθούμεν. 

Νέα Ιστορία Αθέσθη Κυθηρέου. 1041-1050. 1729. Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών ΕΙΕ, 1983. 44.