Βιβλιοθήκη Παραθέματα Ανώνυμος [Ρωσοαγγλογάλλου]
Ανώνυμος [Ρωσοαγγλογάλλου]
Έργα
1.

[Ο μητροπολίτης:]
Αυτή του Τούρκου η τυραννία
σ’ εμένα είναι ζωή μακαρία.
Το ράσο τούτο αφού εφόρεσα,
ζυγόν κανένα δεν εγνώρισα.
Δύο ποθώ, ναι, μά τες εικόνες,
άσπρα πολλά και καλές κοκόνες. 

Ο Ρωσοαγγλογάλλος, 86-91. Πορεία, 1990. 14.