Βιβλιοθήκη Παραθέματα Ανώνυμος [Θρήνου του Φαλλίδου]
Ανώνυμος [Θρήνου του Φαλλίδου]
Έργα
1.

Μέρα νύχτα σοναδόρους    στα καντούνια κι εις τους φόρους,
[...]
μα σαν εγύρισε ο τροχός,    εφαλλίρισα ο φτωχός. 

«Θρήνος του Φαλλίδου του φτωχού», 44, 47. Στυλιανός Αλεξίου, Κρητική Ανθολογία (ΙΕ΄-ΙΖ΄ αιώνας). Εταιρία Κρητικών Ιστορικών Μελετών, 1969. 211.