Βιβλιοθήκη Παραθέματα Ανώνυμος του 1789
Ανώνυμος του 1789
Έργα
1.

Εις το γένος μας αλοίμονον, ολίγοι ευρίσκονται οίτινες να συλλογίζωνται τολμούσι.

«Ο “Ανώνυμος του 1789”». Κ.Θ. Δημαράς, Νεοελληνικός Διαφωτισμός. Ερμής, 1989. 417.