Βιβλιοθήκη Παραθέματα Αντωνιάδης Εμμανουήλ
Αντωνιάδης Εμμανουήλ
Γέννηση: Xαλέπα 1791
Θάνατος: Aθήνα 1863
Έργα
1.

Εγώ νομίζω ότι οι άνθρωποι αυτοί [= οι Βυζαντινοί] ήσαν προωρισμένοι να ευνουχίσουν τον ανθρώπινον νουν.

εφ. Αθηνά, 10 Νοεμβρίου 1857. Κ.Θ. Δημαράς, Νεοελληνικός Διαφωτισμός. Ερμής, 1989. 399.