Βιβλιοθήκη Παραθέματα Βαλέτας Σπυρίδων
Βαλέτας Σπυρίδων
Γέννηση: Ίος 1779
Θάνατος: Aθήνα 1843
Έργα
1.

Όταν διοική το [βυζαντινό] κράτος ο οινοχόος, ο κλειδούχος, ο κατακοιμιστής, ο αρχιτρίκλινος, οποίαν άλλην έκβασιν των πραγμάτων δύναταί τις ευλόγως να περιμένη;
 

Ο γέρων Λιμπέρις, 73-74. 1836. Κ.Θ. Δημαράς, Ελληνικός Ρωμαντισμός. Ερμής, 1982. 381.