Βιβλιοθήκη Παραθέματα Βενιαμίν ο Λέσβιος
Βενιαμίν ο Λέσβιος
Γέννηση: Πλωμάρι 1759
Θάνατος: Nαύπλιο 1824
Έργα
1.

Η φύσις […] έθετο όρια εις τα πάθη των λοιπών ανθρώπων, πλην όχι και εις τα των Ελλήνων. Οι Έλληνες δεν υπέκειντο ούτε το πάλαι, ούτε το νυν εις τους νόμους της φύσεως.

Στοιχεία της Μεταφυσικής, 1820. Κ.Θ. Δημαράς, Νεοελληνικός Διαφωτισμός. Ερμής, 1989. 128.
2.

Η κακοδαιμονία των τέκνων είναι και κακοδαιμονία των γεννητόρων.

[«Λόγος στη Σχολή του Βουκουρεστίου»], 1818. Μιχ. Περάνθης, Ελληνική πεζογραφία, Β΄. Εκδόσεις έργων Περάνθη, χ.χ. 230.