Βιβλιοθήκη Παραθέματα Βλάχος Γεώργιος
Βλάχος Γεώργιος
Γέννηση: Aθήνα 1886
Θάνατος: Aθήνα 1951
Έργα
1.

Το Λαϊκόν Κόμμα είναι το κόμμα τού έστω και επί ζημία του τόπου σεβασμού προς τους Νόμους, το κόμμα των παλαιών συνηθειών, των παλαιών μεθόδων, των παλαιών παραδόσεων, του κοινοβουλευτισμού, της νοικοκυροσύνης, της τάξεως, με όλα τα αγαθά, όλα τα προτερήματα και όλα τα ελαττώματα αυτών των ιδιοτήτων του. Δεν θα μεγαλουργήσει πιθανώς το Λαϊκόν, αλλά δεν θα καταστρέψει. Δεν θα κάμει μεγάλην πολιτικήν, αλλά δεν θα πληρώσει και τας συνεπείας της, μεγάλας και δυσβαστάκτους.

Άρθρο στην Καθημερινή, 22 Ιουνίου 1932. Θ. Διαμαντόπουλος, Ο Βενιζελισμός, Α΄. Εκδόσεις Σάκκουλα, 1985. 195.