Βιβλιοθήκη Παραθέματα Δεληγεώργης Επαμεινώνδας
Δεληγεώργης Επαμεινώνδας
Γέννηση: Tρίπολη 1829
Θάνατος: Aθήνα 1879
Έργα
1.

Το Πανεπιστήμιον δεν διέδωκε μόνον τα γράμματα εις την Ανατολήν, αλλά και ανέθρεψε πολιτικώς την ελληνικήν νεολαίαν.

«Τοις φοιτηταίς», 1863. Κ.Θ. Δημαράς, Ελληνικός Ρωμαντισμός. Ερμής, 1982. 395.