Βιβλιοθήκη Παραθέματα Φαρμακίδης Θεόκλητος
Φαρμακίδης Θεόκλητος
Γέννηση: Νίκαια Λάρισας 1784
Θάνατος: Aθήνα 1860
Έργα
1.

Αν και το ημέτερον βιβλίον περιέχη ανθρωπίνην αλήθειαν, αυτό μεν κατακαίεται, η εν αυτώ όμως αλήθεια μένει άκαυστος.

Ο Συνόδικος Τόμος ή περί αληθείας, 1852. Μιχ. Περάνθης, Ελληνική πεζογραφία, Β΄. Εκδόσεις έργων Περάνθη, χ.χ. 441.