Βιβλιοθήκη Παραθέματα Φατσέας Αντώνιος
Φατσέας Αντώνιος
Γέννηση: Κύθηρα 1821
Θάνατος: Ναύπλιο 1872
Έργα
1.

Και τον κλέφτη κλέφτη μην τον πεις ποτέ φανερά· πρέπει να του έχεις υπόληψη για να σε κλέφτει λιγότερο.

[«Είμαστε Έλληνες»]. Ο χωριάτης ο Κεφαλωνίτης, 1850. Γ. Βαλέτας, Ανθολογία της δημοτικής πεζογραφίας, Β΄. Εκδότης: Πέτρος Ράνος, 1947. 176.
2.

Διότι η αποκήρυξις της κοινής γλώσσης ως γλώσσης ποιήσεως, είναι του ποιητικού πνεύματος η καταδίκη. [...] Η αποκήρυξις [...] της καθομιλουμένης ως γλώσσης ποιήσεως είναι η καθαυτό άρνησις αγαπητής μητρός χάριν πλουσίας ευγενούς γραίας επ’ ελπίδι υιοθετήσεως.

«Περί της γλώσσης και παιδείας των νεωτέρων Ελλήνων». Χωριάτικες γραφές, Δημοτικά δοκίμια, 1850. Γ.Θ. Ζώρας (επιμ.), Ποίησις και πεζογραφία της Επτανήσου. Βασική Βιβλιοθήκη, 14. «Αετός» Α.Ε., 1953. 338-339.