Βιβλιοθήκη Παραθέματα Φιλαράς Λεονάρδος
Φιλαράς Λεονάρδος
Γέννηση: Αθήνα τέλη 16ου αι.
Θάνατος: Παρίσι 1673
Έργα
1.

Κυρά μου δεν μου βόλεσεν ακόμα να γυρίσω
εις την πατρίδα να σε ιδώ και να σε προσκυνήσω.
Χαίρου με την εικόνα μου, κι ήξευρε πως με σένα
είν’ η καρδιά μου πάντοτε, και το κορμί στα ξένα.

«Προς την τιμίαν μου μητέρα», 1652. Κ.Θ. Δημαράς, Ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας. Ίκαρος, 1985. 93.