Βιβλιοθήκη Παραθέματα Φόσκολος Mάρκος Aντώνιος
Φόσκολος Mάρκος Aντώνιος
Γέννηση: Xάνδακας π. 1597
Θάνατος: 1662
Έργα
1.

Κι όλος στον πόθο εδόθηκα τέτοιας λοής, να ζήσω,
οπού φοβούμαι φέρνει με σ’ ώρα να ξετρουμίσω.
Δεν ημπορώ να κοιμηθώ, μα οληνυχτίς λογιάζω,
γυρίζω, θέτω, γέρνομαι, και μόνο αναστενάζω.
Τς ώρες μετρώ και δε θωρώ πότες να ξημερώσει.
Χιλιάδες ψύλλοι και κοριοί οληνυχτίς με τρώσι.

Φορτουνάτος, Α΄, β΄, 77-82. Εταιρία Κρητικών Ιστορικών Μελετών, 1980. 16.
2.

Τα λόγια και οι αθιβολές περιττοπλιάς του πόθου
όλες τσι πείνες παίρνουσι, και όσοι τη γλύκα γνώθου
τσ’ αγάπης, μηδέ πίνουσι ουδέ τρώσι ουδέ κοιμούνται,
μα μετά κείνη θρέφουνται, και πλιο άλλο δε θυμούνται.

Φορτουνάτος, Α΄, β΄, 232-235. Εταιρία Κρητικών Ιστορικών Μελετών, 1980. 21.
3.

Έρωτα, ’ς ποιο σκολειό ’πραξες και πόχεις μαθημένα
τόσω λογιώ μπερδέματα, φρικτά, καταραμένα;
Ποιο δάσκαλο έτσι άπονο ηύρηκες να σε μάθη
να δίδης πρίκες, βάσανα, κρίσες, καημούς και πάθη.

Φορτουνάτος, Β΄, β΄, 101-104. Εταιρία Κρητικών Ιστορικών Μελετών, 1980. 32.
4.

Δίχως τορνέσα οι τυφλοί δεν παίζου τη μαντούρα.

Φορτουνάτος, Γ΄, δ΄, 336. Εταιρία Κρητικών Ιστορικών Μελετών, 1980. 57.