Βιβλιοθήκη Παραθέματα Γεωργιλλάς Εμμανουήλ
Γεωργιλλάς Εμμανουήλ
Γέννηση: Ρόδος 15ος αι.
Θάνατος: Άγνωστο
Έργα
1.

Η γούλα και το πόρνεμα, το ένα σύρνει τ’ άλλο,
ωσάν η ρίζα το κλαδίν, σιγούρου, δίχως άλλο.

Το θανατικόν της Ρόδου, 546-547. Λίνος Πολίτης, Ποιητική Ανθολογία, Β΄. Μετά την Άλωση (15ος και 16ος αιώνας). «Δωδώνη», χ.χ. 45.