Βιβλιοθήκη Παραθέματα Γεώργιος Αιτωλός
Γεώργιος Αιτωλός
Γέννηση: Kόρινθος 1525
Θάνατος: Kόρινθος 1580
Έργα
1.

Στην Ρόδον ένας άνθρωπος είπεν εις καύχησήν του
πως πήδημα επήδησε πολύ διά τιμήν του.
Κι ένας τον αποκρίθηκε κι είπεν: «Εδώ κι η Ρόδο,
άκου το, και το πήδημα. Πήδησ’, αν έχεις μόδο!»

«Μύθος ανδρός Ροδίου». Ανδρόνικος Νούκιος, Γεώργιος Αιτωλός, Αισώπου μύθοι. Βιβλιοπωλείον της «Εστίας» Ι.Δ. Κολλάρου και Σιας Α.Ε., 1993. 190.