Βιβλιοθήκη Παραθέματα Ευγένιος ο Αιτωλός
Ευγένιος ο Αιτωλός
(Γιαννούλης Ευγένιος)
Γέννηση: Μέγας Δένδρος Αιτωλίας π. 1593
Θάνατος: Βραγγιανά Αγράφων 1682
Έργα
1.

Φύγε λέγω την αμαρτίαν και όχι τον τόπον· του αμαρτωλού ανθρώπου, κανένας τόπος σίγουρος δεν είναι· αμαρτωλοί, λέγει ο ιερολόγος, πού φύγωμεν; πάντα επισκοπεί ο ακοίμητος οφθαλμός του, πάντα εφορά.

Κ.Θ. Δημαράς, Ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας. Ίκαρος, 1985. 62.