Βιβλιοθήκη Παραθέματα Γρυπάρης Θ. Ι.
Γρυπάρης Θ. Ι.
Γέννηση: Μύκονος; 19ος αι.
Θάνατος: Άγνωστο
Έργα
1.

Το λοιπόν, εγώ πιστεύω στους οιωνισμούς εν γένει,
και μακράν μου αποπέμπω ό,τ’ ανάποδο συμβαίνει!
Δεισιδαιμονίαν όσοι ονομάζουσιν αφρόνως
φαινομένων προμηνύσεις, που αποδεικνύει χρόνος
των τοιούτων τέτοιαν τόλμην ονομάζ’ αναισθησίαν...
κι ας προσέξουν, πριν τους φθάσει ώρα μαύρη απαισία.
Τους προλέγω προς καλόν τους, ειδεμή θα με πιστεύσουν
όταν πάθουν απ’ εκείνο που ζητούν να αναιρέσουν!

«Ο Δεισιδαίμων και οι φόβοι του», 25-32. Η Σαπφώ, ή δημώδη τινά λυρικά και αστεία, 1840. Μεγάλη εγκυκλοπαίδεια της νεοελληνικής λογοτεχνίας, ΣΤ΄. Εκδοτικός οίκος Χάρη Πάτση, 1968. 85.
2.

Ζωντανούς κι αποθαμένους
το λοιπόν θα εξελέγχω,
τι λαλεί καθείς προσέχω,
άλλως δεν θα ησυχάσω
αν δεν βρίσω θε να σκάσω
τους ανθρώπους τους χαμένους!

«Ο κακολόγος εις τον βρασμόν του». Η Σαπφώ, ή δημώδη τινά λυρικά και αστεία, 1840. Μεγάλη εγκυκλοπαίδεια της νεοελληνικής λογοτεχνίας, ΣΤ΄. Εκδοτικός οίκος Χάρη Πάτση, 1968. 85.