Βιβλιοθήκη Παραθέματα Καλαμογδάρτης Αντώνιος
Καλαμογδάρτης Αντώνιος
Γέννηση: Πάτρα 1810
Θάνατος: Πάτρα 1856
Έργα
1.

Η θλίψις δεν μου έλειψε και νύκτα και ημέρα,
τον πόνο τον ανέπνευσα μαζί με τον αέρα...

Κ.Θ. Δημαράς, Ελληνικός Ρωμαντισμός. Ερμής, 1982. 186.