Βιβλιοθήκη Παραθέματα Κάλφογλου Αλέξανδρος
Κάλφογλου Αλέξανδρος
Γέννηση: Kωνσταντινούπολη π. 1725
Θάνατος: Kωνσταντινούπολη π. 1795
Έργα
1.

Και εις την Πόλιν πολλοί νέοι άρχισαν να φωτισθούν
από Γάλλους αθεΐας λίμπερα να διδαχθούν,
[...]
καταλύουν παρρησία κρέας τρων αραδικώς
«αδικία», «ασελγία», λέγουν, «νόμος φυσικός».

Ηθική στιχουργία, 517-518, 533-534. 1794. Μιχ. Περάνθης, Ελληνική πεζογραφία, Β΄. Εκδόσεις έργων Περάνθη, χ.χ. 304.
2.

Λέγουν «έχομεν βιβλία και ρομάντζα Γαλλικά·
όλα τ’ άλλα τα βιβλία είναι μελαγχολικά!
Είμεθα πεφωτισμένοι, φιλοσόφων μαθηταί».
[...]
Όθεν με αυτά τα φώτα, με φραντζέζικα χαρτιά,
αναιδώς οι νέοι βάζουν εις τα σπίτια των φωτιά.

Ηθική στιχουργία, 525-527, 551-552. 1794. Κ.Θ. Δημαράς, Νεοελληνικός Διαφωτισμός. Ερμής, 1989. 51.
3.

Ω, τι κουριόζα συμφορά!
πνίγομ’ απάνου στην ξηρά!
σαν θάλασσα φουσκώνει
η γη και με πλακώνει!

«Ω, τι κουριόζα συμφορά», 1-4. Λ.Ι. Βρανούσης (επιμ.), Οι πρόδρομοι. Βασική Βιβλιοθήκη, 11. Εκδοτ. οίκος Ιωάννου Ν. Ζαχαροπούλου, 1955. 35.