Βιβλιοθήκη Παραθέματα Κανάρης Κωνσταντίνος
Κανάρης Κωνσταντίνος
Γέννηση: Ψαρά 1793
Θάνατος: Aθήνα 1877
Έργα
1.

[Το παρ’ ημίν πολιτικόν σύστημα:] Τα παπούτσια έγιναν σκούφια και η σκούφια παπούτσια.

Αλέξανδρος Βυζάντιος, «Τίς πταίει, η βασιλεία ή τα κόμματα;», 1874. Σπ. Β. Μαρκεζίνης, Πολιτική ιστορία της νεωτέρας Ελλάδος 1828-1964, Γ΄. Πάπυρος, 1966. 346.