Βιβλιοθήκη Παραθέματα Καπετανάκης Ηλίας
Καπετανάκης Ηλίας
Γέννηση: Χαραυγή Oιτύλου 1859
Θάνατος: Aθήνα 1922
Έργα
1.

Οι κυβερνήσεις έρχονται μόνον και μόνον διά να διορίζουν και να παύουν ―ηξεύρουν και τίποτ’ άλλο;

Η βεγγέρα, ιβ΄. 1894. Γιάννης Σιδέρης (επιμ.), Νεοελληνικό θέατρο (1795-1929). Βασική Βιβλιοθήκη, 40. «Αετός» Α.Ε., 1953. 279.
2.

Θέληση εδώ δεν ημπορεί να έχει κανείς! Ο πατέρας είναι ο κύριος και ο εξουσιαστής! Έτσι ανατρέφονται τα παιδιά!

Η βεγγέρα, ιδ΄. 1894. Γιάννης Σιδέρης (επιμ.), Νεοελληνικό θέατρο (1795-1929). Βασική Βιβλιοθήκη, 40. «Αετός» Α.Ε., 1953. 283.
3.

Η βεγγέρα είναι ιατρική στηθοσκόπησις, μικροβιολογική εξέτασις της οικογενείας!

Η βεγγέρα, ιζ΄. 1894. Γιάννης Σιδέρης (επιμ.), Νεοελληνικό θέατρο (1795-1929). Βασική Βιβλιοθήκη, 40. «Αετός» Α.Ε., 1953. 287.