Βιβλιοθήκη Παραθέματα Κορυδαλεύς Θεόφιλος
Κορυδαλεύς Θεόφιλος
(Σκορδαλός Θεόφιλος)
Γέννηση: Aθήνα 1570
Θάνατος: Aθήνα 1646
Έργα
1.

Απλώς μεν ουν ειπείν επί παντός λόγου σαφηνείας εστί ποριμώτατον υπέρ τι άλλο ακριβολογία.

Έκθεσις ρητορικής, 1624. Μιχ. Περάνθης, Ελληνική πεζογραφία, Α΄. Εκδόσεις έργων Περάνθη, χ.χ. 262.