Βιβλιοθήκη Παραθέματα Κοσμάς ο Αιτωλός
Κοσμάς ο Αιτωλός
Γέννηση: Μέγας Δένδρος Αιτωλίας π. 1714
Θάνατος: Kολικόντασι, Aλβανία 1779
Έργα
1.

Καθώς εις ένα σκαφίδι αλεύρι, ολίγον προζύμι βάνομεν και όλον εκείνο το αλεύρι το ξινίζει, τόσην δύναμιν έχει, έτσι και η έχθρα όλα τα καλά τα χαλά και τα αφανίζει και τα κάνει μηδέν.

Κ.Θ. Δημαράς, Ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας. Ίκαρος, 1985. 128.
2.

Αν βρεθούν τρεις δυνάμεις σύμφωνες, τίποτε δε θα πάθετε.

[Από τις προφητείες του για το «Ποθούμενον»]. Μιχ. Περάνθης, Ελληνική πεζογραφία, Β΄. Εκδόσεις έργων Περάνθη, χ.χ. 83.
3.

Θα προσπαθούν να το λύσουν με την πέννα, μα δε θα μπορούν. Ενενήντα φορές με τον πόλεμο, και μία με την πέννα.

[Από τις προφητείες του για το «Ποθούμενον»]. Μιχ. Περάνθης, Ελληνική πεζογραφία, Β΄. Εκδόσεις έργων Περάνθη, χ.χ. 83.
4.

Θα ’ρθει καιρός, που θα διευθύνουν τον κόσμο τα άλαλα και τα μπάλαλα.

[Από τις προφητείες του για το «Ποθούμενον»]. Μιχ. Περάνθης, Ελληνική πεζογραφία, Β΄. Εκδόσεις έργων Περάνθη, χ.χ. 83.
5.

Με άλλους θα κοιμηθείτε και με άλλους θα ξημερώσετε.

[Από τις προφητείες του για το «Ποθούμενον»]. Μιχ. Περάνθης, Ελληνική πεζογραφία, Β΄. Εκδόσεις έργων Περάνθη, χ.χ. 83.
6.

Ό,τι σας ζητούν, να δίνετε· ψυχές μόνο να γλιτώνετε.

[Από τις προφητείες του για το «Ποθούμενον»]. Μιχ. Περάνθης, Ελληνική πεζογραφία, Β΄. Εκδόσεις έργων Περάνθη, χ.χ. 83.
7.

Ο χαλασμός του κόσμου θα γίνει από έναν κατσιδιάρη.

[Από τις προφητείες του για το «Ποθούμενον»]. Μιχ. Περάνθης, Ελληνική πεζογραφία, Β΄. Εκδόσεις έργων Περάνθη, χ.χ. 83.
8.

Πολλοί θα χάνονται από την πείνα... Μια χούφτα μάλαμα, μια χούφτα στάρι!

[Από τις προφητείες του για το «Ποθούμενον»]. Μιχ. Περάνθης, Ελληνική πεζογραφία, Β΄. Εκδόσεις έργων Περάνθη, χ.χ. 83.
9.

Τα κακά θα σας έρθουν από τους διαβασμένους!

[Από τις προφητείες του για το «Ποθούμενον»]. Μιχ. Περάνθης, Ελληνική πεζογραφία, Β΄. Εκδόσεις έργων Περάνθη, χ.χ. 83.