Βιβλιοθήκη Παραθέματα Κωττούνιος Ιωάννης
Κωττούνιος Ιωάννης
Γέννηση: Bέροια 1572
Θάνατος: Πάδοβα 1657
Έργα
1.

Αυτή γε τω όντι γε ή ποτε μεν Ελλάς, νυν δε σχεδόν ερημάς.

Immortalitati Alcidii Philelleni, 1642. Émile Legrand, Bibliographie Hellénique, I, 1894. 433.